logo De Hoge Born

logo De Hoge Born

ARBEIDSREÏNTEGRATIE / DAGBESTEDING DE BILTSE BORN

AAN HET WERK

Op 1 augustus 2019 opent stichting de Hoge born ook in Bilthoven een locatie genaamd de Biltse Born. Hier gaan we werktherapie aanbieden als onderaanemer aan VG- en GGZ cliënten van lievegoed.

Er is een nieuwe tuinbouwkas gebouwd met werkplaatsen, zodat er zowel binnen als buiten in de biologische tuinbouw gewerkt kan worden. Ook is er de mogelijkheid voor kunstzinnige therapie, er komt een fietsenwerkplaats, houtbewerking, kaarsenmakerij, bloementeelt, en in de toekomst een kippenhouderij.

Voor de deelnemers die op het complex verblijven wordt er ook biologisch gekookt door deelnemers in het werkgebied keuken, samen met de begeleiding.

Naast dat het belangrijk is dat de Biltse Born een fijne en veilige werkplek is, waar begrip is voor de problematiek van de deelnemers, hebben we ook een bedrijfsmatige aanpak.
We produceren alleen producten waar een goede afzetmarkt voor is.

We zijn er voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt:

  • Wajong uitkering (UWV trajecten)
  • Wij uitkering (WMO trajecten)
  • Dagbestedingsindicatie (AWBZ trajecten)
  • Uitval uit een betaalde baan wegens ziekte (IRO/WIA)
  • Vrijwilligersbaan
  • Wij zijn er voor mensen met psychiatrische problemen, verslavingsproblematiek of een verstandelijke beperking
Aan hen bieden we behandeling, begeleiding, woonvoorziening en dagbesteding. Op onze eigen bijzondere manier

foto dagbesteding bilthoven

logo skal logo www.rustpunt.nu logo eko